واج آرایی عشق تو

تعرفه تبلیغات در سایت

به یاد همان الهه ی پاک سرشت 

در کوچه باغ سرنوشت 

افسار دل از هم گسست 

شهره ی شعر دلم نوشت : 

عشق 

و بر سرای رخسارش 

بی اختیار 

افراخت سرایی از خشت 

میخواهم در دیار دیوان سرنوشت 

در هوای عشقش واج آرایی کنم 

واج آرایی از جنس واج های بهشت ...

Girl Horse Asian دختر اسیایی همراه با اسب زیبا

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 16 دی 1396 ساعت: 20:41

فهرست وبلاگ